Network 4 Sales
Aktuellt 
Text 
 
Nätverksledare
2009-01-03
Micael Hörberg, Sälj coach, sälj tränare och sälj chef att hyra via eget bolag CHELIX Sales & Management.
Nätverksledare
2009-01-02
Sven Larsson, Ledare och konsult i aktivt nätverkande. Driver BNI Affärsnätverk, Ägarledare, Vd Nätverk, Egenföretagar Nätverk och HR Nätverk.
Nätverksledare
2009-01-01
Sami Sulieman, sälj chef och ansvarig för Partnercom och JobZone
 
 

Försäljningschef Nätverk

Torsdag 5 februari     kl 13-17  Malmö Arena

 

Torsdag 2 april        kl 13-17  Prins Bernhard, vid Skeppbron Malmö

                                 Tema: Hur hantera nya och befintliga kunder, samt

                                 hur budgeterar och målstyr jag i min organisation

                                 för att nå dessa mål.

 

Onsdag 20 maj        kl 9-12 Prins Bernhard, vid Skeppbron Malmö.

                                 Tema: Budgetering och mål på kort och lång sikt,
                                  med semestrar, lågkonjunktur och andra avvikelser
                                  i omvärlden.. Villka åtgärder sätter du in?
                                  Hur finna merförsäljnng, lönsamhet och TB?

                                 

Torsdag 11 juni          kl 13-17  Scandic Kramer, Stortorget 7 Malmö

                                   Tema: CRM System, kundvård och kundrelationer.

                                    Hur får vi dem att samverka på bästa sätt och

                                    stödja vår kundvård.

                                    Hur får vi kommunikation att fungera på bästa sätt

                                    mellan ute och innesäljare för att fånga

                                    viktiga kundsignaler. Tomas Holm, Fortnox kommer

                                    att redovisa kravspecen på ett bra CRM system.

 

 

Torsdag 20 augusti    kl 13-17  Scandic Kramer, Stortorget 7 Malmö

                                    Tema: Hur motivera och säkerställa

                                    företagskänslan i säljorganisationen.

                                    Hur få alla att bli delaktiga, målstyrning,

                                    säljsamtal och utvecklingsamtal som redskap

                                    för framgång.

 

Torsdag 1 oktober     kl 13-17  Scandic Kramer, Stortorget 7 Malmö

                                    Tema: Ett säljande ledarskap!

                                    Att jobba med lång och kortsiktiga mål parallellt

                                     på individ och grupp nivå.

                                     - Hur upprätthålla den dagliga coachningen av

                                     säljstyrkan trots alla störningar och akutåtgärder

                                     som måste vidtagas.

                                     - Hur får vi kritik och feedback att bli en del av

                                     ökad framgång och mer fokuserad säljinsats.

 

Torsdag 29 oktober    kl 13-17 - Scandic Kramer, Stortorget 7 Malmö

                                     Tema: Fortsättning på ett säljande ledarskap!

                                     Vilka verktyg kan vi använda under vår strävan

                                      att nå vårt mål/budget?

                                      - Varför händer det ofta att en eller ett par

                                      personer "halkar" efter, trots likvärdiga

                                      förutsättningar?

                                      - Vad förväntas av mig som ledare i en

                                     säljande miljö med alla dessa utmaningar?

                                    - Hur kan jag förhindra eller reducera risken

                                     för "brandsläckningsåtgärder"

                                     

Torsdag 3 december  kl 13-17  Scandic Kramer, Stortorget 7 Malmö

                                      Tema: beslutas på möte den 1/10

                                      

 
 

Sven Larsson    0705-142 315   sven@sl-management.se   www.sl-management.se

 

Micael Hörberg  0761-620 701  micael.horberg@chelix.se   www.chelix.se