Network 4 Sales
Aktuellt 
Nätverk i dialog 
 
Nätverksledare
2009-01-03
Micael Hörberg, Sälj coach, sälj tränare och sälj chef att hyra via eget bolag CHELIX Sales & Management.
Nätverksledare
2009-01-02
Sven Larsson, Ledare och konsult i aktivt nätverkande. Driver BNI Affärsnätverk, Ägarledare, Vd Nätverk, Egenföretagar Nätverk och HR Nätverk.
Nätverksledare
2009-01-01
Sami Sulieman, sälj chef och ansvarig för Partnercom och JobZone
 

Försäljningschefs Kommentarer

Förväntningar på försäljningschefsnätverket från deltagarna:

- Få tips av erfarna kollegor

- Finna lösningar på problemställningar

- Ta lärdom av andras erfarenheter och misstag

- Bygga nya nyttiga relationer i nätverket

- Att få jobba med konkreta problem

- Att få dela med sig av erfarenheter

 

Synpunkter efter första försäljningschefsnätverks mötet

 

- Detta var starten på något gott

- Gav mycket inspiration

- Intressant forum

- Reflektion för inspiration

- Bra utbyte av idéer och tankar

- Fungerande bollplank

- Man blir uppdaterad och får ny input

- Nyfiken på fortsättningen

Mer forskning och studier behövs kring försäljningsarbetet !

 

Till skillnad från marknadsföring där det finns akademisk forskning kring ämnet så saknar försäljningsarbetet denna uppmärksamhet.

 

 Inom marknadsföringen kan man skaffa sig en formell utbildning medan förkovran inom försäljning får ske på andra sätt ex genom deltagande i aktiva försäljningschefs nätverk.

 

Försäljningsarbetet handlar mycket om social kompetens samt att lära av andras framgångar och finna lämpliga förebilder

 
 

Sven Larsson    0705-142 315   sven@sl-management.se   www.sl-management.se

 

Micael Hörberg  0761-620 701  micael.horberg@chelix.se   www.chelix.se