Network 4 Sales
Aktuellt 
Utmaningar 
 
Nätverksledare
2009-01-03
Micael Hörberg, Sälj coach, sälj tränare och sälj chef att hyra via eget bolag CHELIX Sales & Management.
Nätverksledare
2009-01-02
Sven Larsson, Ledare och konsult i aktivt nätverkande. Driver BNI Affärsnätverk, Ägarledare, Vd Nätverk, Egenföretagar Nätverk och HR Nätverk.
Nätverksledare
2009-01-01
Sami Sulieman, sälj chef och ansvarig för Partnercom och JobZone
 

Försäljningschefs nätverk - Network4Sales -
Vi höjer statusen på säljorganisationen

Försäljningsansvaret är ofta ett tungt ansvar att bära, ensamt och extremt resultatorienterat.

Det behövs en mer stukturerad syn på försäljningen.

Att själv finna lösningar på problem och hantera kritiska situationer är inte alltid enkelt.
Det finns därför ett stort behov av att diskutera utmaningar, problem och möjligheter med andra, som befinner sig i en liknande situation som Du själv.

Kravet på att utveckla verksamheten och höja prestationen, är en del av vardagen som kan göras ännu bättre genom kontakter utanför det egna företaget.  De flesta företagen måste utveckla sin försäljning, det är nödvändigt att försäljningsfrågorna ges ökad betydelse en del av detta kan man lösa i ett aktivt nätverk med andra försäljningschefer genom att dela erfarenheter och idéer.

Företag borde ha en strategi för försäljningsarbetet på samma sätt som för produkter, produktion och forskning/utveckling.

 

Utmaningar i försäljningschefsrollen.

1. Våga boka besök

2. Humör & tempo på topp

3. Gå på avslut - ta ordern

4. Tuff marknad

5. Prispress

6. Hård konkurrens

7. Förmedla vad vi säljer

8. Nå budgetmålen

9. Valuta påverkan

10.Genomföra förändringar

11.Utveckla kunder

12.Merförsäljning

13.Rätt i kundens köpcyckel

14.Rätt i kundens   

     förändringsprocess

15.Finna rätt säljare

16.Stukturerad

     försäljningsprocess

17.Mäta produktiviteten i 

     affärerna

18. Dokumentera

      säljprocessen

19. Har du proaktiv

      försäljning

20. Rätt försäljningsmetodik

 

 

 

 
 

Sven Larsson    0705-142 315   sven@sl-management.se   www.sl-management.se

 

Micael Hörberg  0761-620 701  micael.horberg@chelix.se   www.chelix.se